کمترین: 
3500.8
بیشترین: 
3545.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3519.4
زمان: 
11/13 23:30
قیمت بیت کوین امروز 13 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 13 بهمن 1397 , 3519.4 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/13 00:00","price":3545.3},{"date":"1397/11/13 02:30","price":3543.9},{"date":"1397/11/13 03:00","price":3540.9},{"date":"1397/11/13 05:30","price":3536.7},{"date":"1397/11/13 06:00","price":3525.5},{"date":"1397/11/13 08:30","price":3529.9},{"date":"1397/11/13 09:00","price":3528.7},{"date":"1397/11/13 11:30","price":3520.1},{"date":"1397/11/13 12:00","price":3512.7},{"date":"1397/11/13 14:30","price":3506.6},{"date":"1397/11/13 15:00","price":3524},{"date":"1397/11/13 17:30","price":3523.6},{"date":"1397/11/13 18:00","price":3524.7},{"date":"1397/11/13 20:30","price":3500.8},{"date":"1397/11/13 23:30","price":3519.4}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398