کمترین: 
21.69
بیشترین: 
22.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
21.96
زمان: 
11/12 22:32
قیمت ذغال سنگ امروز 12 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 12 بهمن 1397 , 21.96 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 12:32","price":21.96},{"date":"1397/11/12 13:32","price":21.9},{"date":"1397/11/12 14:32","price":21.69},{"date":"1397/11/12 15:32","price":21.76},{"date":"1397/11/12 17:08","price":21.74},{"date":"1397/11/12 18:32","price":22.26},{"date":"1397/11/12 20:08","price":22.12},{"date":"1397/11/12 21:32","price":21.93},{"date":"1397/11/12 22:32","price":21.96}
بروزرسانی در تاریخ 29 مهر 1398