کمترین: 
1318.35
بیشترین: 
1322.08
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1319.30
زمان: 
11/12 14:30
قیمت اونس طلا امروز 12 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 12 بهمن 1397 , 1319.30 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 02:30","price":1322.08},{"date":"1397/11/12 03:00","price":1320.43},{"date":"1397/11/12 05:30","price":1319.19},{"date":"1397/11/12 08:30","price":1318.95},{"date":"1397/11/12 09:00","price":1318.50},{"date":"1397/11/12 11:30","price":1318.35},{"date":"1397/11/12 12:00","price":1318.68},{"date":"1397/11/12 14:30","price":1319.30}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398