کمترین: 
2.743
بیشترین: 
2.845
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.743
زمان: 
11/12 22:32
قیمت گاز طبیعی امروز 12 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 12 بهمن 1397 , 2.743 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:32","price":2.829},{"date":"1397/11/12 02:08","price":2.827},{"date":"1397/11/12 03:32","price":2.834},{"date":"1397/11/12 05:08","price":2.845},{"date":"1397/11/12 06:32","price":2.821},{"date":"1397/11/12 08:08","price":2.831},{"date":"1397/11/12 09:32","price":2.83},{"date":"1397/11/12 10:32","price":2.827},{"date":"1397/11/12 11:32","price":2.819},{"date":"1397/11/12 12:32","price":2.817},{"date":"1397/11/12 13:32","price":2.795},{"date":"1397/11/12 14:32","price":2.796},{"date":"1397/11/12 15:32","price":2.792},{"date":"1397/11/12 17:08","price":2.802},{"date":"1397/11/12 18:32","price":2.784},{"date":"1397/11/12 20:08","price":2.796},{"date":"1397/11/12 21:32","price":2.779},{"date":"1397/11/12 22:32","price":2.743}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398