کمترین: 
567.88
بیشترین: 
579.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
579.63
زمان: 
11/12 22:32
قیمت گازوئیل امروز 12 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 12 بهمن 1397 , 579.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:32","price":573.25},{"date":"1397/11/12 02:08","price":574},{"date":"1397/11/12 06:32","price":571.75},{"date":"1397/11/12 08:08","price":572},{"date":"1397/11/12 09:32","price":572.5},{"date":"1397/11/12 10:32","price":572.13},{"date":"1397/11/12 11:32","price":572},{"date":"1397/11/12 12:32","price":572.25},{"date":"1397/11/12 13:32","price":570.88},{"date":"1397/11/12 14:32","price":568.38},{"date":"1397/11/12 15:32","price":569.63},{"date":"1397/11/12 17:08","price":567.88},{"date":"1397/11/12 18:32","price":575.88},{"date":"1397/11/12 20:08","price":575.63},{"date":"1397/11/12 21:32","price":577.88},{"date":"1397/11/12 22:32","price":579.63}
بروزرسانی در تاریخ 26 مهر 1398