کمترین: 
60.71
بیشترین: 
62.37
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
62.37
زمان: 
11/12 22:32
قیمت نفت برنت امروز 12 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 12 بهمن 1397 , 62.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:32","price":60.91},{"date":"1397/11/12 02:08","price":61.12},{"date":"1397/11/12 03:32","price":61.2},{"date":"1397/11/12 06:32","price":60.83},{"date":"1397/11/12 08:08","price":60.86},{"date":"1397/11/12 09:32","price":61},{"date":"1397/11/12 10:32","price":60.86},{"date":"1397/11/12 12:32","price":60.91},{"date":"1397/11/12 13:32","price":60.77},{"date":"1397/11/12 14:32","price":60.71},{"date":"1397/11/12 15:32","price":61},{"date":"1397/11/12 17:08","price":60.91},{"date":"1397/11/12 18:32","price":61.75},{"date":"1397/11/12 20:08","price":61.7},{"date":"1397/11/12 21:32","price":62.05},{"date":"1397/11/12 22:32","price":62.37}
بروزرسانی در تاریخ 23 مهر 1398