کمترین: 
106.2
بیشترین: 
108.81
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
108.45
زمان: 
11/12 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 12 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 12 بهمن 1397 , 108.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:00","price":108.05},{"date":"1397/11/12 02:30","price":108.61},{"date":"1397/11/12 03:00","price":108.81},{"date":"1397/11/12 05:30","price":108.35},{"date":"1397/11/12 06:00","price":106.69},{"date":"1397/11/12 08:30","price":106.72},{"date":"1397/11/12 09:00","price":106.2},{"date":"1397/11/12 11:30","price":106.55},{"date":"1397/11/12 12:00","price":106.44},{"date":"1397/11/12 14:30","price":107.5},{"date":"1397/11/12 15:00","price":108.75},{"date":"1397/11/12 17:30","price":108.8},{"date":"1397/11/12 18:00","price":108.72},{"date":"1397/11/12 20:30","price":108.5},{"date":"1397/11/12 23:30","price":108.45}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398