کمترین: 
3473.1
بیشترین: 
3532.7
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3532.7
زمان: 
11/12 23:30
قیمت بیت کوین امروز 12 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 12 بهمن 1397 , 3532.7 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/12 00:00","price":3507.5},{"date":"1397/11/12 02:30","price":3503.1},{"date":"1397/11/12 03:00","price":3510.6},{"date":"1397/11/12 05:30","price":3500.6},{"date":"1397/11/12 06:00","price":3476},{"date":"1397/11/12 08:30","price":3477.7},{"date":"1397/11/12 09:00","price":3478.4},{"date":"1397/11/12 11:30","price":3477.5},{"date":"1397/11/12 12:00","price":3473.1},{"date":"1397/11/12 14:30","price":3486.2},{"date":"1397/11/12 17:30","price":3517.8},{"date":"1397/11/12 18:00","price":3529.5},{"date":"1397/11/12 20:30","price":3521.2},{"date":"1397/11/12 21:00","price":3522.8},{"date":"1397/11/12 23:30","price":3532.7}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398