کمترین: 
60.93
بیشترین: 
60.93
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.93
زمان: 
11/11 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 11 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 60.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 17:08","price":60.93}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398