کمترین: 
22.17
بیشترین: 
22.96
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
22.3
زمان: 
11/11 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 11 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 22.3 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 11:08","price":22.96},{"date":"1397/11/11 11:32","price":22.72},{"date":"1397/11/11 13:08","price":22.81},{"date":"1397/11/11 14:08","price":22.48},{"date":"1397/11/11 15:32","price":22.42},{"date":"1397/11/11 17:08","price":22.44},{"date":"1397/11/11 18:32","price":22.17},{"date":"1397/11/11 19:32","price":22.3},{"date":"1397/11/11 21:08","price":22.18},{"date":"1397/11/11 22:08","price":22.3}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398