کمترین: 
1318.67
بیشترین: 
1321.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1320.53
زمان: 
11/11 14:30
قیمت اونس طلا امروز 11 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 11 بهمن 1397 , 1320.53 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 02:30","price":1319.71},{"date":"1397/11/11 05:30","price":1318.67},{"date":"1397/11/11 08:30","price":1319.47},{"date":"1397/11/11 09:00","price":1319.67},{"date":"1397/11/11 11:30","price":1321.60},{"date":"1397/11/11 12:00","price":1320.58},{"date":"1397/11/11 14:30","price":1320.53}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398