کمترین: 
107.5
بیشترین: 
111.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107.84
زمان: 
11/11 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 11 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 107.84 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 02:30","price":110.3},{"date":"1397/11/11 05:30","price":111.8},{"date":"1397/11/11 08:30","price":111.06},{"date":"1397/11/11 11:30","price":110.95},{"date":"1397/11/11 12:00","price":110.82},{"date":"1397/11/11 14:30","price":110.2},{"date":"1397/11/11 15:00","price":109},{"date":"1397/11/11 17:30","price":108.5},{"date":"1397/11/11 18:00","price":108.42},{"date":"1397/11/11 20:30","price":107.5},{"date":"1397/11/11 21:00","price":107.74},{"date":"1397/11/11 23:30","price":107.84}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398