کمترین: 
2.817
بیشترین: 
2.91
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.824
زمان: 
11/11 23:08
قیمت گاز طبیعی امروز 11 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 2.824 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 01:08","price":2.864},{"date":"1397/11/11 02:32","price":2.869},{"date":"1397/11/11 04:08","price":2.872},{"date":"1397/11/11 05:32","price":2.878},{"date":"1397/11/11 07:08","price":2.872},{"date":"1397/11/11 08:08","price":2.879},{"date":"1397/11/11 09:08","price":2.883},{"date":"1397/11/11 10:32","price":2.888},{"date":"1397/11/11 11:08","price":2.89},{"date":"1397/11/11 11:32","price":2.91},{"date":"1397/11/11 13:08","price":2.908},{"date":"1397/11/11 14:08","price":2.909},{"date":"1397/11/11 15:32","price":2.881},{"date":"1397/11/11 17:08","price":2.882},{"date":"1397/11/11 18:32","price":2.872},{"date":"1397/11/11 19:32","price":2.836},{"date":"1397/11/11 21:08","price":2.817},{"date":"1397/11/11 22:08","price":2.825},{"date":"1397/11/11 23:08","price":2.824}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398