کمترین: 
573.63
بیشترین: 
585.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
573.63
زمان: 
11/11 23:08
قیمت گازوئیل امروز 11 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 11 بهمن 1397 , 573.63 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 01:08","price":577},{"date":"1397/11/11 04:08","price":576.88},{"date":"1397/11/11 07:08","price":580.13},{"date":"1397/11/11 08:08","price":580},{"date":"1397/11/11 09:08","price":580.38},{"date":"1397/11/11 10:32","price":580.25},{"date":"1397/11/11 11:08","price":579.25},{"date":"1397/11/11 11:32","price":579.88},{"date":"1397/11/11 13:08","price":578.38},{"date":"1397/11/11 14:08","price":579.63},{"date":"1397/11/11 15:32","price":580.25},{"date":"1397/11/11 17:08","price":580.13},{"date":"1397/11/11 18:32","price":583.38},{"date":"1397/11/11 19:32","price":585.63},{"date":"1397/11/11 21:08","price":584.38},{"date":"1397/11/11 22:08","price":580.38},{"date":"1397/11/11 23:08","price":573.63}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398