کمترین: 
3488.2
بیشترین: 
3553.2
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3488.2
زمان: 
11/11 23:30
قیمت بیت کوین امروز 11 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 11 بهمن 1397 , 3488.2 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/11 00:00","price":3530.1},{"date":"1397/11/11 02:30","price":3524.8},{"date":"1397/11/11 03:00","price":3533.3},{"date":"1397/11/11 05:30","price":3527.1},{"date":"1397/11/11 06:00","price":3551},{"date":"1397/11/11 08:30","price":3550.9},{"date":"1397/11/11 09:00","price":3542.6},{"date":"1397/11/11 11:30","price":3548.2},{"date":"1397/11/11 12:00","price":3553.2},{"date":"1397/11/11 14:30","price":3516.6},{"date":"1397/11/11 15:00","price":3511},{"date":"1397/11/11 17:30","price":3499.2},{"date":"1397/11/11 20:30","price":3501.7},{"date":"1397/11/11 21:00","price":3491.2},{"date":"1397/11/11 23:30","price":3488.2}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398