کمترین: 
59.71
بیشترین: 
59.71
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.71
زمان: 
11/10 18:32
قیمت نفت اوپک امروز 10 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 59.71 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 18:32","price":59.71}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398