کمترین: 
22.8
بیشترین: 
23.4
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
23.08
زمان: 
11/10 22:08
قیمت ذغال سنگ امروز 10 بهمن 1397
قیمت ذغال سنگدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 23.08 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 11:08","price":23.29},{"date":"1397/11/10 11:32","price":23.4},{"date":"1397/11/10 12:08","price":23.37},{"date":"1397/11/10 12:32","price":23.19},{"date":"1397/11/10 13:08","price":23.1},{"date":"1397/11/10 14:08","price":23.23},{"date":"1397/11/10 15:08","price":23.12},{"date":"1397/11/10 15:32","price":23},{"date":"1397/11/10 16:08","price":22.8},{"date":"1397/11/10 17:32","price":22.83},{"date":"1397/11/10 18:32","price":22.96},{"date":"1397/11/10 19:08","price":22.85},{"date":"1397/11/10 19:32","price":22.95},{"date":"1397/11/10 21:08","price":23.05},{"date":"1397/11/10 22:08","price":23.08}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398