کمترین: 
160294
بیشترین: 
160444
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160294.0
زمان: 
11/10 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 10 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 160294.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 11:00","price":160444.0},{"date":"1397/11/10 12:10","price":160426.0},{"date":"1397/11/10 12:40","price":160319.0},{"date":"1397/11/10 14:00","price":160294.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398