کمترین: 
106.55
بیشترین: 
110.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
110.52
زمان: 
11/10 23:30
قیمت اتریوم Ethereum امروز 10 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 110.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 02:00","price":107.65},{"date":"1397/11/10 05:00","price":106.55},{"date":"1397/11/10 08:00","price":107.63},{"date":"1397/11/10 11:00","price":107.49},{"date":"1397/11/10 12:30","price":107.2},{"date":"1397/11/10 13:00","price":107.72},{"date":"1397/11/10 14:00","price":107.56},{"date":"1397/11/10 15:00","price":107.36},{"date":"1397/11/10 17:30","price":107.49},{"date":"1397/11/10 18:00","price":110.06},{"date":"1397/11/10 20:30","price":110.8},{"date":"1397/11/10 21:00","price":110.44},{"date":"1397/11/10 23:30","price":110.52}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398