کمترین: 
3464
بیشترین: 
3538.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3538.9
زمان: 
11/10 23:30
قیمت بیت کوین امروز 10 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 10 بهمن 1397 , 3538.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 02:00","price":3483.6},{"date":"1397/11/10 05:00","price":3464},{"date":"1397/11/10 08:00","price":3505.8},{"date":"1397/11/10 11:00","price":3498},{"date":"1397/11/10 12:30","price":3498.2},{"date":"1397/11/10 13:00","price":3503.5},{"date":"1397/11/10 14:00","price":3500},{"date":"1397/11/10 15:00","price":3507.5},{"date":"1397/11/10 17:30","price":3503.4},{"date":"1397/11/10 18:00","price":3529.7},{"date":"1397/11/10 20:30","price":3534.4},{"date":"1397/11/10 21:00","price":3531.2},{"date":"1397/11/10 23:30","price":3538.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398