کمترین: 
1311.26
بیشترین: 
1315.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1313.45
زمان: 
11/10 14:00
قیمت اونس طلا امروز 10 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 10 بهمن 1397 , 1313.45 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 02:00","price":1311.45},{"date":"1397/11/10 02:30","price":1311.66},{"date":"1397/11/10 05:00","price":1311.26},{"date":"1397/11/10 05:30","price":1312.99},{"date":"1397/11/10 06:00","price":1313.50},{"date":"1397/11/10 06:30","price":1313.60},{"date":"1397/11/10 07:00","price":1314.03},{"date":"1397/11/10 07:30","price":1312.93},{"date":"1397/11/10 11:00","price":1314.22},{"date":"1397/11/10 11:30","price":1314.97},{"date":"1397/11/10 12:30","price":1315.88},{"date":"1397/11/10 13:30","price":1313.78},{"date":"1397/11/10 14:00","price":1313.45}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398