کمترین: 
2.857
بیشترین: 
2.914
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
2.861
زمان: 
11/10 23:32
قیمت گاز طبیعی امروز 10 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 2.861 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 00:08","price":2.901},{"date":"1397/11/10 00:32","price":2.899},{"date":"1397/11/10 01:08","price":2.904},{"date":"1397/11/10 01:32","price":2.908},{"date":"1397/11/10 02:08","price":2.907},{"date":"1397/11/10 03:32","price":2.909},{"date":"1397/11/10 04:32","price":2.907},{"date":"1397/11/10 05:08","price":2.903},{"date":"1397/11/10 05:32","price":2.902},{"date":"1397/11/10 07:32","price":2.907},{"date":"1397/11/10 08:08","price":2.914},{"date":"1397/11/10 08:32","price":2.912},{"date":"1397/11/10 09:08","price":2.885},{"date":"1397/11/10 09:32","price":2.889},{"date":"1397/11/10 10:08","price":2.882},{"date":"1397/11/10 10:32","price":2.89},{"date":"1397/11/10 11:08","price":2.893},{"date":"1397/11/10 11:32","price":2.865},{"date":"1397/11/10 12:32","price":2.871},{"date":"1397/11/10 13:08","price":2.868},{"date":"1397/11/10 14:08","price":2.866},{"date":"1397/11/10 14:32","price":2.865},{"date":"1397/11/10 15:08","price":2.875},{"date":"1397/11/10 15:32","price":2.872},{"date":"1397/11/10 16:08","price":2.87},{"date":"1397/11/10 18:32","price":2.865},{"date":"1397/11/10 19:08","price":2.857},{"date":"1397/11/10 19:32","price":2.867},{"date":"1397/11/10 21:08","price":2.873},{"date":"1397/11/10 22:08","price":2.876},{"date":"1397/11/10 23:32","price":2.861}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398