کمترین: 
572.5
بیشترین: 
581.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
578.75
زمان: 
11/10 23:32
قیمت گازوئیل امروز 10 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 10 بهمن 1397 , 578.75 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/10 00:08","price":572.75},{"date":"1397/11/10 01:08","price":573},{"date":"1397/11/10 01:32","price":574},{"date":"1397/11/10 02:08","price":573.75},{"date":"1397/11/10 05:08","price":572.75},{"date":"1397/11/10 06:08","price":572.5},{"date":"1397/11/10 06:32","price":572.75},{"date":"1397/11/10 07:08","price":574.5},{"date":"1397/11/10 08:08","price":575.5},{"date":"1397/11/10 09:08","price":575.25},{"date":"1397/11/10 09:32","price":574.25},{"date":"1397/11/10 10:08","price":575.13},{"date":"1397/11/10 10:32","price":573.5},{"date":"1397/11/10 11:08","price":572.88},{"date":"1397/11/10 11:32","price":572.63},{"date":"1397/11/10 12:08","price":572.75},{"date":"1397/11/10 12:32","price":575},{"date":"1397/11/10 13:08","price":574.13},{"date":"1397/11/10 14:08","price":576.38},{"date":"1397/11/10 14:32","price":577.13},{"date":"1397/11/10 15:08","price":577.88},{"date":"1397/11/10 15:32","price":577.63},{"date":"1397/11/10 16:08","price":578.38},{"date":"1397/11/10 18:32","price":575.75},{"date":"1397/11/10 19:08","price":575.88},{"date":"1397/11/10 19:32","price":578},{"date":"1397/11/10 21:08","price":581.38},{"date":"1397/11/10 22:08","price":581.63},{"date":"1397/11/10 23:32","price":578.75}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398