کمترین: 
59.57
بیشترین: 
59.57
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
59.57
زمان: 
11/9 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 9 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 59.57 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 16:32","price":59.57}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398