کمترین: 
160153
بیشترین: 
160323
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160153.0
زمان: 
11/9 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 9 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 160153.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 11:00","price":160323.0},{"date":"1397/11/09 12:30","price":160215.0},{"date":"1397/11/09 14:00","price":160153.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398