کمترین: 
105.22
بیشترین: 
108.85
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
107.93
زمان: 
11/9 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 9 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 9 بهمن 1397 , 107.93 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 02:00","price":107.53},{"date":"1397/11/09 05:00","price":108.38},{"date":"1397/11/09 08:00","price":107},{"date":"1397/11/09 11:00","price":106.45},{"date":"1397/11/09 12:30","price":105.22},{"date":"1397/11/09 13:00","price":107.14},{"date":"1397/11/09 14:00","price":107.31},{"date":"1397/11/09 17:00","price":107},{"date":"1397/11/09 20:00","price":108.85},{"date":"1397/11/09 23:00","price":107.93}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398