کمترین: 
3431.7
بیشترین: 
3505.3
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3466.8
زمان: 
11/9 23:00
قیمت بیت کوین امروز 9 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 9 بهمن 1397 , 3466.8 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 02:00","price":3491.1},{"date":"1397/11/09 05:00","price":3505.3},{"date":"1397/11/09 08:00","price":3478.3},{"date":"1397/11/09 11:00","price":3452.9},{"date":"1397/11/09 12:30","price":3431.7},{"date":"1397/11/09 13:00","price":3447.9},{"date":"1397/11/09 14:00","price":3457.5},{"date":"1397/11/09 17:00","price":3452.4},{"date":"1397/11/09 20:00","price":3479},{"date":"1397/11/09 23:00","price":3466.8}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398