کمترین: 
1303.15
بیشترین: 
1308.49
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1307.20
زمان: 
11/9 17:00
قیمت اونس طلا امروز 9 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 9 بهمن 1397 , 1307.20 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/09 02:00","price":1303.53},{"date":"1397/11/09 02:30","price":1303.34},{"date":"1397/11/09 05:00","price":1303.70},{"date":"1397/11/09 05:30","price":1303.15},{"date":"1397/11/09 06:00","price":1303.22},{"date":"1397/11/09 06:30","price":1304.38},{"date":"1397/11/09 08:00","price":1303.58},{"date":"1397/11/09 08:30","price":1304.19},{"date":"1397/11/09 09:00","price":1304.06},{"date":"1397/11/09 09:30","price":1303.72},{"date":"1397/11/09 11:00","price":1305.39},{"date":"1397/11/09 11:30","price":1307.07},{"date":"1397/11/09 12:30","price":1308.25},{"date":"1397/11/09 14:00","price":1308.49},{"date":"1397/11/09 14:30","price":1308.41},{"date":"1397/11/09 17:00","price":1307.20}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398