کمترین: 
60.9
بیشترین: 
60.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.9
زمان: 
11/8 16:32
قیمت نفت اوپک امروز 8 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 60.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 16:32","price":60.9}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398