کمترین: 
159818
بیشترین: 
160608
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
159818.0
زمان: 
11/8 20:00
قیمت شاخص بورس امروز 8 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 8 بهمن 1397 , 159818.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 11:00","price":160608.0},{"date":"1397/11/08 14:00","price":159832.0},{"date":"1397/11/08 20:00","price":159818.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398