کمترین: 
1300.61
بیشترین: 
1302.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1300.68
زمان: 
11/8 14:30
قیمت اونس طلا امروز 8 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 8 بهمن 1397 , 1300.68 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 05:00","price":1301.78},{"date":"1397/11/08 05:30","price":1302.02},{"date":"1397/11/08 08:00","price":1302.72},{"date":"1397/11/08 08:30","price":1302.80},{"date":"1397/11/08 11:00","price":1301.61},{"date":"1397/11/08 11:30","price":1301.85},{"date":"1397/11/08 14:00","price":1300.61},{"date":"1397/11/08 14:30","price":1300.68}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398