کمترین: 
3485
بیشترین: 
3600.9
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3489.1
زمان: 
11/8 23:00
قیمت بیت کوین امروز 8 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 8 بهمن 1397 , 3489.1 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/08 02:00","price":3600.9},{"date":"1397/11/08 05:00","price":3592.5},{"date":"1397/11/08 08:00","price":3535.8},{"date":"1397/11/08 11:00","price":3502.7},{"date":"1397/11/08 14:00","price":3508},{"date":"1397/11/08 17:00","price":3493.4},{"date":"1397/11/08 20:00","price":3492.3},{"date":"1397/11/08 21:00","price":3485},{"date":"1397/11/08 23:00","price":3489.1}
بروزرسانی در تاریخ 01 آذر 1398