کمترین: 
3.072
بیشترین: 
3.072
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.072
زمان: 
11/7 16:08
قیمت گاز طبیعی امروز 7 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 7 بهمن 1397 , 3.072 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/07 16:08","price":3.072}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398