کمترین: 
1.4047
بیشترین: 
1.4047
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.4047
زمان: 
11/7 16:08
قیمت بنزین امروز 7 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 7 بهمن 1397 , 1.4047 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/07 16:08","price":1.4047}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398