کمترین: 
1.8867
بیشترین: 
1.8867
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.8867
زمان: 
11/7 16:08
قیمت نفت کوره امروز 7 بهمن 1397
قیمت نفت کورهدر تاریخ 7 بهمن 1397 , 1.8867 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/07 16:08","price":1.8867}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398