کمترین: 
61.59
بیشترین: 
61.59
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.59
زمان: 
11/7 16:08
قیمت نفت برنت امروز 7 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 7 بهمن 1397 , 61.59 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/07 16:08","price":61.59}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398