کمترین: 
160797
بیشترین: 
161946
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
160797.0
زمان: 
11/7 14:00
قیمت شاخص بورس امروز 7 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 7 بهمن 1397 , 160797.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/07 11:00","price":161946.0},{"date":"1397/11/07 14:00","price":160797.0}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398