کمترین: 
116.52
بیشترین: 
119.26
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
116.52
زمان: 
11/7 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 7 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 7 بهمن 1397 , 116.52 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/07 02:00","price":119.26},{"date":"1397/11/07 05:00","price":117.54},{"date":"1397/11/07 08:00","price":118.3},{"date":"1397/11/07 11:00","price":118},{"date":"1397/11/07 14:00","price":117.6},{"date":"1397/11/07 15:00","price":116.54},{"date":"1397/11/07 17:00","price":116.84},{"date":"1397/11/07 20:00","price":116.57},{"date":"1397/11/07 23:00","price":116.52}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398