کمترین: 
3594.9
بیشترین: 
3636.1
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3611.9
زمان: 
11/7 23:00
قیمت بیت کوین امروز 7 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 7 بهمن 1397 , 3611.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/07 02:00","price":3636.1},{"date":"1397/11/07 05:00","price":3625.3},{"date":"1397/11/07 08:00","price":3633.8},{"date":"1397/11/07 11:00","price":3625.1},{"date":"1397/11/07 14:00","price":3612.3},{"date":"1397/11/07 15:00","price":3594.9},{"date":"1397/11/07 17:00","price":3597.6},{"date":"1397/11/07 20:00","price":3607.5},{"date":"1397/11/07 23:00","price":3611.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398