کمترین: 
162477
بیشترین: 
162964
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
162477.0
زمان: 
11/6 20:00
قیمت شاخص بورس امروز 6 بهمن 1397
قیمت نهایی شاخص بورسدر تاریخ 6 بهمن 1397 , 162477.0 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 11:00","price":162964.0},{"date":"1397/11/06 14:00","price":162478.0},{"date":"1397/11/06 20:00","price":162477.0}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398