کمترین: 
118.41
بیشترین: 
119.88
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
118.97
زمان: 
11/6 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 6 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 6 بهمن 1397 , 118.97 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 02:00","price":118.6},{"date":"1397/11/06 05:00","price":118.41},{"date":"1397/11/06 08:00","price":118.83},{"date":"1397/11/06 11:00","price":119.6},{"date":"1397/11/06 14:00","price":119.73},{"date":"1397/11/06 17:00","price":119.88},{"date":"1397/11/06 20:00","price":119.25},{"date":"1397/11/06 23:00","price":118.97}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398