کمترین: 
3627.2
بیشترین: 
3677.8
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3643.9
زمان: 
11/6 23:00
قیمت بیت کوین امروز 6 بهمن 1397
قیمت نهایی بیت کویندر تاریخ 6 بهمن 1397 , 3643.9 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 02:00","price":3630.5},{"date":"1397/11/06 05:00","price":3627.2},{"date":"1397/11/06 08:00","price":3641.9},{"date":"1397/11/06 11:00","price":3652.7},{"date":"1397/11/06 14:00","price":3677.8},{"date":"1397/11/06 17:00","price":3660.7},{"date":"1397/11/06 20:00","price":3633},{"date":"1397/11/06 23:00","price":3643.9}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398