کمترین: 
1303.37
بیشترین: 
1303.5
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1303.37
زمان: 
11/6 02:30
قیمت اونس طلا امروز 6 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 6 بهمن 1397 , 1303.37 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 02:00","price":1303.50},{"date":"1397/11/06 02:30","price":1303.37}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398