کمترین: 
3.17
بیشترین: 
3.186
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
3.172
زمان: 
11/6 02:08
قیمت گاز طبیعی امروز 6 بهمن 1397
قیمت گاز طبیعیدر تاریخ 6 بهمن 1397 , 3.172 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 00:08","price":3.184},{"date":"1397/11/06 00:32","price":3.186},{"date":"1397/11/06 01:08","price":3.17},{"date":"1397/11/06 01:32","price":3.173},{"date":"1397/11/06 02:08","price":3.172}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398