کمترین: 
1.3876
بیشترین: 
1.3905
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1.388
زمان: 
11/6 01:32
قیمت بنزین امروز 6 بهمن 1397
قیمت بنزیندر تاریخ 6 بهمن 1397 , 1.388 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 00:08","price":1.3905},{"date":"1397/11/06 00:32","price":1.3876},{"date":"1397/11/06 01:08","price":1.3885},{"date":"1397/11/06 01:32","price":1.388}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398