کمترین: 
568.88
بیشترین: 
569.63
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
569
زمان: 
11/6 01:08
قیمت گازوئیل امروز 6 بهمن 1397
قیمت گازوئیلدر تاریخ 6 بهمن 1397 , 569 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 00:08","price":569.63},{"date":"1397/11/06 00:32","price":568.88},{"date":"1397/11/06 01:08","price":569}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398