کمترین: 
61.51
بیشترین: 
61.61
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
61.51
زمان: 
11/6 02:08
قیمت نفت برنت امروز 6 بهمن 1397
قیمت نفت برنتدر تاریخ 6 بهمن 1397 , 61.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/06 00:08","price":61.61},{"date":"1397/11/06 00:32","price":61.52},{"date":"1397/11/06 01:08","price":61.53},{"date":"1397/11/06 01:32","price":61.52},{"date":"1397/11/06 02:08","price":61.51}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398