کمترین: 
60.22
بیشترین: 
60.22
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
60.22
زمان: 
11/5 17:08
قیمت نفت اوپک امروز 5 بهمن 1397
قیمت نفت اوپکدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 60.22 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 17:08","price":60.22}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398