کمترین: 
1280.47
بیشترین: 
1284.6
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
1284.60
زمان: 
11/5 17:00
قیمت اونس طلا امروز 5 بهمن 1397
قیمت نهایی اونس طلادر تاریخ 5 بهمن 1397 , 1284.60 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 02:00","price":1280.87},{"date":"1397/11/05 02:30","price":1281.17},{"date":"1397/11/05 05:00","price":1281.33},{"date":"1397/11/05 05:30","price":1281.06},{"date":"1397/11/05 06:00","price":1280.47},{"date":"1397/11/05 06:30","price":1281.37},{"date":"1397/11/05 07:00","price":1281.81},{"date":"1397/11/05 07:30","price":1282.11},{"date":"1397/11/05 11:00","price":1283.62},{"date":"1397/11/05 11:30","price":1283.86},{"date":"1397/11/05 14:00","price":1282.91},{"date":"1397/11/05 14:30","price":1283.13},{"date":"1397/11/05 17:00","price":1284.60}
بروزرسانی در تاریخ 21 آبان 1398