کمترین: 
118.38
بیشترین: 
120.28
محتوای مرتبط امروز: 
قیمت تقلبی: 
118.51
زمان: 
11/5 23:00
قیمت اتریوم Ethereum امروز 5 بهمن 1397
قیمت نهایی اتریوم Ethereumدر تاریخ 5 بهمن 1397 , 118.51 است.
تمامی مقادیر امروز
{"date":"1397/11/05 02:00","price":120.04},{"date":"1397/11/05 05:00","price":120.28},{"date":"1397/11/05 08:00","price":119.6},{"date":"1397/11/05 11:00","price":119.8},{"date":"1397/11/05 14:00","price":118.91},{"date":"1397/11/05 17:00","price":118.38},{"date":"1397/11/05 20:00","price":119.1},{"date":"1397/11/05 23:00","price":118.51}
بروزرسانی در تاریخ 30 آبان 1398